Tachwedd 12ed a 13eg, 2020
Prifysgol Aberystwyth (Campws Penglais)

November 12th & 13th, 2020
Aberystwyth University (Penglais Campus)

Llynedd cynhaliwyd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn Aberystwyth am y tro cyntaf erioed. Ysbrydolwyd y digwyddiad gan yr Oxford Real Farming Conference, sydd yn canolbwyntio ar y sector cynhyrchu bwyd a ffermio cynaliadwy.

Bwriad y gynhadledd oedd dod â ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, amgylcheddwyr; y sectorau iechyd cyhoeddus, addysg bwyd, sofraniaeth a chyfiawnder ynghyd i gynnal sgwrs a chymryd camau cadarnhaol er mwyn creu system fwyd gynhaliadwy i Gymru’r 21ain ganrif.

Cymaint oedd llwyddiant y digwyddiad rydym yn falch I gyhoeddi bod yr ail gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd.

Nodwch y dyddiad nawr! Cofrestrwch eich diddordeb drwy ebostio: gwybodaeth@cgfffc.cymru

The first Wales Real Food & Farming Conference, inspired by the Oxford Real Farming Conference was held last year in Aberystwyth.

It was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers, food producers, environmentalists and people involved in public health, food education, sovereignty and justice.

Its aim was to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Such was the success of the first conference we are very happy to announce that the second Wales Real Food & Farming Conference will be held this November.

Put it in your diary now! If you are interested email: info@wrffc.wales.

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: