Llun / Picture: Jane Ricketts Hein

Diolch yn fawr

Thank you

Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr iawn y rhai a anfonodd adborth ôl Gynhadledd 2019 a syniadau dros 2020.  Rydym wedi mwynhau darllen eich awgrymiadau a thrafod pa rai y gallwn ni eu cynnwys.  Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi mwy o fanylion ynglŷn â’r fformat a’r rhaglen yn mis Awst.

Enillydd y Tocyn Deuddydd ar gyfer Cynhadledd 2021 (gan gobeithio y byddwn yn cwrdd gyda’n gilydd erbyn hynny) ydy Llinos Lanini.  Tynnwyd ei henw ar hap o’r rhai a gyflwynodd syniadau cyn y dyddiad cau.  Llongyfarchiadau, Llinos.

We very much appreciate those of you who sent in feedback from the 2019 Conference and ideas for 2020.  We have very much enjoyed reading your suggestions and discussing which we can include in the programme.  We look forward to announcing more details about the exact format and the sessions in August.

The winner of a two-day ticket for 2021’s Conference (assuming we will be meeting together then!), drawn at random from those who submitted ideas before the closing date, is Llinos Lanini.

Ffilmau / fideos

Hoffem o hyd yn hyrwyddo’ch straeon ar ein gwefan, felly os ydych chi’n ffilmio agweddau ar eich bywyd beunyddiol mewn bwyd neu ffermio ac eisiau rhannu’ch profiadau gyda’r gymuned CGFFfC, cysylltwch â ni.

Films / videos

We would still like to champion your stories on our website, so if you are filming aspects of your daily food or farming life and want to share your experiences with the WRFFC community, please get in touch.