Llun / Picture: Jane Ricketts Hein

Digwyddiad rhithiol 16-19 Tachwedd 2020

Virtual event 16-19 November 2020

Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr iawn y rhai a anfonodd adborth ôl Gynhadledd 2019 a syniadau dros 2020.  Rydym yn gweithio ar y rhaglen ar hyn o bryd a byddwn yn cysylltu a chi yn fuan.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion yn fuan.

We very much appreciate those of you who sent in feedback from the 2019 Conference and ideas for 2020.  We are working on the programme now and will contact you soon.

We will announce more details shortly.