Llun / Picture: Eifiona Thomas Lane

Croeso i Gynhadledd 2020:

16-19 Tachwedd 2020

Welcome to Conference 2020

16-19 November 2020

Plîs Trydarwch gan ddefnyddio – #cgfffc20

Cynhelir yr ail Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio o’r 16eg i’r 19eg Tachwedd 2020, dros Zoom.  Os oes diddordeb gyda chi mewn bwyd da, iachus i bawb neu ffermio sydd yn gweithio gyda natur a sydd yn cynhyrchu bwyd o safon ar yr un pryd, neu unrhyw agwedd arall o ffermio a bwyd, dyma’r lle i chi!

Jane Davidson, pensaer y Ddeddf Llesiant Genedlaethau’r Dyfodol; yr Athro Davy McCracken o Goleg Gwledig yr Alban (SRUC), sy’n arbenigwr mewn ffermio sydd hefyd yn gwella natur; John Davies, Llywydd NFU Cymru; Ffion Storer Jones o’r Rural Youth Project; a hanesydd bwyd ac awdur, Carwyn Graves bydd ein siaradwyr arweiniol o fri.

Mae’r sesiynau  canlynol wedi’u cadarnhau: targedau di-garbon ar gyfer ffermio, brandio Cymru, ehangu garddwriaeth, arbed hadau, datblygu cwricwlwm bwyd ar gyfer ysgolion a dysgu gydol oes, a strategaeth fwyd i Gymru.

Please Tweet using – #wrffc20

The 2nd annual Wales Real Food and Farming Conference will take place from the 16th to the 19th November 2020 over Zoom.  If you are interested in good, healthy food for all, or farming that respects nature and produces food of a high standard at the same time, or any other aspect of food a farming, this is the place for you!

Our keynote speakers include Jane Davidson, architect of the Well-being of Future Generations Act; Prof Davy McCracken of the Scottish Rural College (SRUC), who is an expert in High Nature Value Farming; John Davies, President of NFU Cymru; Ffion Storer Jones of the Rural Youth Project; and food historian and author, Carwyn Graves.

Topics already confirmed include: zero carbon targets for farming, Welsh branding, expanding horticulture, seed saving, developing a food curriculum for schools and lifelong learning, and a food strategy for Wales. Programme details will be released soon.

Tocynnau / sut i ymuno â ni

Mae tocynnau ar gael yn Eventbrite.  Bydd pris y tocynnau rhwng £5 a £30 – talwch y pris sydd yn mwyaf addas i chi. Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn linc i ymuno â ni ychydig o ddiwrnodau cyn y Gynhadledd.

Tickets / how to join us

Sales are now open on Eventbrite. Prices range from £5 to £30 – pay the amount that you feel you can afford. After registering, you will receive a link to join us a few days before the Conference.

Diolch yn fawr iawn i’n Noddwyr / Thank you to our Sponsors:

Aur / Gold:

Arian / Silver:

Efydd / Bronze:

Diolchwn, hefyd, ein Cefnogwyr / We also thank our Supporters: