New food relationships in Wales could boost fruit and vegetable production

Tony Little, farming consultant and member of the Organic Growers’ Alliance, shares his reflections on the first Wales Real Food and Farming Conference. Earlier in the year, in the wake of the Oxford Real Farming Conference, a small group of Welsh producers and food activists got together to discuss a ‘real’ food and farming conference … Continue reading New food relationships in Wales could boost fruit and vegetable production

Gweledigaeth gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)

Gan Eifiona Thomas-Lane Ar ddechrau’r flwyddyn newydd eleni cefais fy mhrofiad cyntaf o’r ORFC, sef Oxford Real Farming Conference, sydd yn amlwg yn cael ei threfnu yn Rhydychen. Cyfle oedd hyn imi drafod syniadau am sut allai dyfodol tu allan i Undeb Ewropeaidd effeithio ar gymunedau ffermio – yn benodol oblygiadau iaith a pheryglu diwylliant gwledig Cymreig. … Continue reading Gweledigaeth gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)