Gweledigaeth gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)

Gan Eifiona Thomas-Lane Ar ddechrau’r flwyddyn newydd eleni cefais fy mhrofiad cyntaf o’r ORFC, sef Oxford Real Farming Conference, sydd yn amlwg yn cael ei threfnu yn Rhydychen. Cyfle oedd hyn imi drafod syniadau am sut allai dyfodol tu allan i Undeb Ewropeaidd effeithio ar gymunedau ffermio – yn benodol oblygiadau iaith a pheryglu diwylliant gwledig Cymreig. … Continue reading Gweledigaeth gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)