Graddfa Maes Cynhyrchu llysiau ar gyfer newydd-ddyfodiaid, tyfwyr profiadol a ffermwyr / Field Scale Vegetable production for new entrants, experienced growers and farmers

Mae’r ddau ddigwyddiad wedi’u hanelu at y rhai sy’n cynhyrchu, neu sydd eisiau dechrau cynhyrchu, llysiau ar raddfa maes (5 erw a mwy), a dylent fod yn berthnasol i dyfwyr profiadol a mwy newydd, yn ogystal â ffermwyr sy’n dymuno arallgyfeirio i gynhyrchu llysiau. 

Mae tocynnau am ddim ond mae’r niferoedd yn gyfyngedig i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol, felly cofiwch archebu ymlaen llaw.

Both events are aimed at those undertaking, or looking to move into, vegetable production at field scale (5 acres plus), and should be relevant to both experienced and newer entrant growers, plus farmers looking to diversify into vegetable production.

Tickets are free but numbers are limited to allow for social distancing, so please do book in advance. 

Troed y Rhiw farm, Llandysul (Dydd Sadwrn / Saturday 27 Tachwedd / November, 2yp / pm)  Archebu eich lle / Book your place

Mae Nathan ac Alicia o Troed y Rhiw Organics wedi bod yn cynhyrchu llysiau organig ardystiedig o ansawdd uchel ar eu fferm 23 erw ers 2008.  Mae’r daith hon yn gyfle i weld a thrafod y gwahanol beiriannau a ddefnyddir ar y daliad o’r dechrau i’r diwedd y flwyddyn tyfu.  Mae mwy o wybodaeth am Troed y Rhiw ar eu gwefan:

Nathan and Alicia of Troed y Rhiw Organics have been producing high quality certified organic vegetables on their 23 acre farm since 2008.  This tour is an opportunity to see and discuss the different machinery used on the holding from start to finish of the growing year.  More info about Troed y Rhiw on their website at:

www.troedyrhiwfarm.co.uk

C&M Organics, Hendy-gwyn ar Daf / Whitland (Dydd Sadwrn / saturday 11 Rhagfyr / december, 2yp / pm) Archebu eich lle / Book your place

Mae C&M Organics wedi bod yn cynhyrchu llysiau organig ardystiedig yn Ne-Orllewin Cymru ers tua 30 mlynedd, ac erbyn hyn mae ganddynt sawl cynllun bocs, siop fferm, a busnes cyfanwerthu.  Mae’r ymweliad hwn yn gyfle i weld eu fferm, a hefyd i ddysgu mwy am y manylion o gynhyrchu llysiau graddfa maes ar gyfer y farchnad gyfanwerthol yng Nghymru. 

C&M Organics have been producing certified organic vegetables in SW Wales for around 30 years, and now have several box schemes, a farm shop, and a wholesaling business.  This visit is an opportunity to see their farm, and also to learn more about the ins and outs of producing field scale vegetables for the wholesale market in Wales.

www.cmorganics.co.uk